Sākums

Aktualitātes

Jaunā Berģu baznīca

Sprediķi

Vēsture

Iesvētes mācības

Laulība baznīcā

Izglītības darbs

Draudzes padome

Kontakti

Pateicības

Information about Bergi Church in English

Izglītības darbs

Kristīgie vecāki!

Berģu evaņģēliski luteriskā draudze aicina jūsu bērnus mūsu draudzes svētdienas skolā uzsākt iepazīšanos ar cilvēku Pestītāju Jēzu Kristu, mūsu Kungu un viņa vēsti. Mācību materiāls tiks izstrādāts un jums nosūtīts elektroniski. Tēmas ir jāapgūst secībā neko neizlaižot, tāpēc vieglāk to veikt mājās kopīgi studējot ar vecākiem. Bērni atbildēs uz jautājumiem un uzzīmēs zīmējumu. Reizi mēnesī notiks plašāka nodarbība, iekļaujot dievkalpojuma apmeklējumu un saņemot Kristus svētību. Nodarbība turpināsies pēc dievkalpojuma daļas bērniem un tajā tiks izrunātas iepriekš aplūkotās tēmas, kas tajās ir īpašs, var būt filmiņa, pārsteigums u. c.. Var tikt izlemts par kopīgu kādu kristīgu pasākumu apmeklēšanu. Jūsu solījums Kristum bērnu kristībās audzināt Dieva bērnus vislabāk var tikt īstenots kopā ar draudzes ticības mācības skolotājām un saņemot tiešu Kristus svētību īpašā dievkalpojuma daļā bērniem.

Mācītājs Videmars

Svētdienas skolas nodarbības notiek gan tālmācībā (sk. svētdienas skolas nodarbības), gan notiek atklātās svētdienas skolas klātienes nodarbības, par kurām bērni tiek infomēti. Bērni, kuri ir pieteikušies svētdienas skolas nodarbībām, no Pļaujas svētkiem līdz Vasarsvētkiem katru nedēļas nogali saņem norādītajā e-pastā aktuālo svētienas skolas nodarbību. Tā ir lieliska iespēja pulcēties kopā ģimenei, visiem piedaloties, iepazīties ar Dieva vārdu, kristīgo mācību un ētiku.

Ar prieku gaidām ikvienu, kas vēlas piebiedroties mūsu pulkam!

Lūgums kā pieteikumu aizpildīt anketu.

Anketu sūtiet uz e-pastu: kasarenoka@gmail.com

Svētdienas skolas anketa

Svētdienas skola 1. nodarbība

Svētdienas skola 2. nodarbība

Svētdienas skola 3. nodarbība

Svētdienas skola 4. nodarbība

Svētdienas skola 5. nodarbība

Svētdienas skola 6. nodarbība

Svētdienas skola 7. nodarbība

Svētdienas skola 8. nodarbība

Svētdienas skola 9. nodarbība

Svētdienas skola 10. nodarbība

Svētdienas skola 10. nodarbība (teksti)

Svētdienas skola 11. nodarbība

Svētdienas skola 12. nodarbība

Svētdienas skola 13. nodarbība

Svētdienas skola 14. nodarbība

Svētdienas skola 15. nodarbība

Svētdienas skola 16. nodarbība

Svētdienas skola 17. nodarbība

Svētdienas skola 18. nodarbība

Svētdienas skola 19. nodarbība

Svētdienas skola 20. nodarbība

Svētdienas skola 21. nodarbība

Svētdienas skola 22. nodarbība

Svētdienas skola 23. nodarbība