Sākums

Aktualitātes

Jaunā Berģu baznīca

Sprediķi

Vēsture

Iesvētes mācības

Laulība baznīcā

Izglītības darbs

Draudzes padome

Kontakti

Pateicības

Information about Bergi Church in English

Vēsture

Berģu draudze ir viena no jaunākajām luterāņu draudzēm Latvijā. Tās dibināšanas sapulce tika sasaukta 1990. gada Ziemassvētku priekšvakarā. Draudze reģistrēta kā LELB locekle un juridisko statusu ieguvusi 1991. gada 7. februārī. Tajā pašā gadā tika noslēgta vienošanās ar Brīvdabas muzeju par Usmas baznīcas telpu izmantošanu. Draudzes sākotnējais nosaukums bija Usmas (Brīvdabas muzejā) ev. lut. draudze. Ar šo nosaukumu draudze darbojās līdz 2003. gada 6. maijam, kad nosaukums tiek nomainīts uz Berģu ev. lut. draudze, iesākot jaunu posmu draudzes vēsturē – jauna dievnama, Berģu baznīcas, celtniecības laiku.

Draudzē kalpojuši mācītāji:
Osvalds Ābelītis
Ludvigs Sidrevics
Raimonds Sokolovskis
Jānis Ginters
Guntis Dišlers
Vilis Vārsbergs
Ivars Jēkabsons

Un vēl mazliet par Brīvdabas muzeja Usmas baznīcu:
Usmas baznīcas celtniecība uzsākta 1704. gadā Kuldīgas apriņķa Rendas pagastā, bet iekšējā iekārta izveidota un baznīca iesvētīta 1705. gadā. Pārvešanas darbi uz Brīvdabas muzeju ilguši no 1935. g. 5. augusta līdz 4. septembrim, bet atkaluzstādīšanas darbi Brīvdabas muzejā veikti līdz 1935. g. 6. decembrim. 1935. g. 13. decembrī arhibīskaps Dr. T. Grīnbergs atkal uzstādīto baznīcu iesvētījis. Pēc padomju okupācijas gadiem Usmas baznīcu Brīvdabas muzejā no jauna iesvētījis Latvijas ev. lut. Baznīcas arhibīskaps Kārlis Gailītis 1989. gada Ziemassvētkos.