Sākums

Aktualitātes

Jaunā Berģu baznīca

Sprediķi

Vēsture

Iesvētes mācības

Laulība baznīcā

Izglītības darbs

Draudzes padome

Kontakti

Pateicības

Information about Bergi Church in English

Draudzes padome

2014. gada 13. aprīlī notika draudzes padomes pārvēlēšanas sapulce.

Tika ievēlēts šāds draudzes padomes un valdes sastāvs:

Draudzes mācītājs:
Videmars Rumpēters (t. 26349887), e-pasts:evruvid@inbox.lv

Draudzes valde:
Draudzes priekšniece Anda Kasarenoka (t. 29529017), e-pasts: kasarenoka@inbox.lv
Draudzes priekšnieces vietniece Ieva Utāne (t.26829355), e-pasts: ieva.utane@gmail.com
Draudzes kasiere Hilda Gērmane (t. 28777566), e-pasts: hilda.germane@inbox.lv

Draudzes padome:
Aivars Vīksna – mūzika un liturģija
Gunta Ābele
Kurts Kasarenoks
Renārs Erts
Ārija Doroškina
Sandra Kalna
Aivars Blūms

Revīzijas komisija:
D. Mangele