Sākums

Aktualitātes

Jaunā Berģu baznīca

Sprediķi

Vēsture

Iesvētes mācības

Laulība baznīcā

Izglītības darbs

Draudzes padome

Kontakti

Pateicības

Information about Bergi Church in English

Pateicības

Pateicība ziedotājiem!

Pateicība visiem, kuri lūdz par Berģu baznīcas un kristīgā centra „Dieva rokas” projektu!
Pateicība visiem, kuri ziedojuši savu laiku, darbu un idejas!

 

Berģu draudzē 2015. gadā notikuši 54 dievkalpojumi, kopējais apmeklētāju skaits - 1620, savukārt svētku dievkalpojumus apmeklē līdz 160 apmeklētājiem vienlaicīgi. Svēto vakarēdienu saņēmuši 780 cilvēki. Reģistrēti 189 pilntiesīgi draudzes locekļi.

Berģu draudzes noteiktais draudzes nodoklis ir 18 EUR strādājošajiem/9.00 EUR nestrādājošajiem gadā. Draudzes nodokli ir iespējams samaksāt draudzes kasierei svētdienās baznīcā, pretim saņemot apliecinošu dokumentu vai arī, ieskaitot draudzes norēķinu kontā.

2015. gadā draudzes darba vajadzībām saziedots 6636.81 EUR (draudzes locekļu gada maksājumi, ceremoniju ziedojumi, ziedojumi, ziedojumi kolektēs), izlietots 6814.90 EUR (ziedojums GASN (garīdznieku atalgojuma sistēmas nodrošinājums), ziedojumi citām organizācijām, ziedojums LELB kopīgām vajadzībām 10% apmērā no kopējiem ienākumiem, reliģiskās darbības nodrošināšanai, sabiedriskā labuma darbam, administratīvie izdevumi).

Kopā 2015. gadā draudzes mērķprogrammai saziedots 3265.05 EUR , izlietots 1611.17 EUR (zemes nomas maksājums, administratīvie izdevumi). 2015. gadā mērķprogrammai ziedojuši: Georg Michel, Inge Morch, Aldis un Margarita Puķīši, Milna SIA, Kurts Kasarenoks, Līga Langina, Einārs Līdaks, Anda Kasarenoka, Dace Mangele, Dzintars Markus, Normunds Vilks, Ieva Utāne, Inese Neļķe, Inga Kušnere, Reinis Bikše, anonīmie ziedotāji.  
LAI SVĒTĪTAS IR DĀVANAS UN DĀVANU DEVĒJI!


 

2014. gadā mērķprogrammu „Dieva rokas” ar saviem ziedojumiem ir atbalstījuši: Silvija Zviedre, Normunds Vilks, Georg Michel, un Inge Morch, Margarita un Aldis Puķīši, Aivars Blūms, SIA „Milna”, Einārs Līdaks, Anda Kasarenoka, Līga Langina, Gunta Ābele, Kurts Kasarenoks, Dace Mangele, Dzintars Markus, Mārtiņš Karstais, Juris Žebrovskis, Ieva Utāne, Inese Neļķe, Diana Mezecka, Inga Kušnere, Renārs Erts, Videmars Rumpēters, kā arī anonīmie ziedotāji, kuri ir ziedojuši ziedojumu kastē baznīcā.

2014.gadā mērķprogrammai „Dieva rokas” saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma ir 15768.02 EUR.

2014.gadā mērķprogrammas vajadzībām ir izlietots 1612.98  EUR (zemes nomas maksa Garkalnes novadam, bankas komisijas maksājumi).

2014.gadā draudzes darba vajadzībām saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma ir 7288.56 EUR.

2014.gadā draudzes darba vajadzībām ir izlietots 5991.91  (ziedojums GASN (garīdznieku atalgojuma sistēmas nodrošinājums), ziedojumi citām organizācijām, ziedojums LELB kopīgām vajadzībām 10% apmērā no kopējiem ienākumiem, reliģiskās darbības nodrošināšanai, sabiedriskā labuma darbam, administratīvie izdevumi). 
LAI SVĒTĪTAS IR DĀVANAS UN DĀVANU DEVĒJI!