Sākums

Aktualitātes

Jaunā Berģu baznīca

Sprediķi

Vēsture

Iesvētes mācības

Laulība baznīcā

Izglītības darbs

Draudzes padome

Kontakti

Pateicības

Information about Bergi Church in English

Kontakti

Berģu ev. lut draudze ir Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) locekle.

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 10.00 Brīvdabas muzeja Usmas baznīcā (sadarbība ar Brīvdabas muzeju notiek, pamatojoties uz līgumu “Par Brīvdabas muzeja eksponātēkas Usmas baznīca telpu un pagalma lietošanu”).

Draudzē kalpo:
Mācītājs Videmars Rumpēters, mob. tālr. 26349887, e-pasts: evruvid@inbox.lv

Svētdienas skolas nodarbības notiek dievkalpojuma laikā.

Draudzes priekšniece Anda Kasarenoka (t. 29529017, kasarenoka@inbox.lv).

Draudzes priekšnieces vietniece Ieva Utāne (t.26829355)

Draudzes vadība pieņem apmeklētājus pirms un pēc svētdienas dievkalpojuma (no 9.40 līdz 10.00 un no 11.20 līdz 12.00). Dokumentu iesniegšanu un citus jautājumus lūdzam kārtot tikai šajā laikā.

Draudzes rekvizīti:
Berģu evaņģēliski luteriskā draudze
Bonaventuras iela 10, Rīga, Latvija, LV-1024
Reģ. Nr.: 90000256518.

Norēķinu konts: LV59HABA0551003789521, Swedbank.

Ziedojumu konts mērķprogrammai “Berģu baznīca”:
LV44HABA0551004450846, Swedbank.

Draudzei ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod iespēju ziedotājiem saņemt ienākumu nodokļa atlaides.