Sākums

Aktualitātes

Jaunā Berģu baznīca

Sprediķi

Vēsture

Iesvētes mācības

Laulība baznīcā

Izglītības darbs

Draudzes padome

Kontakti

Pateicības

Information about Bergi Church in English

Aktualitātes


Berģu draudzē

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 10.00. Dievkalpojumi notiek neatkarīgi no laika apstākļiem.
Aicinām ikvienu nākt un kalpot draudzē.
Lūgums vecākiem pieteikt bērnus draudzes svētdienas skolā. Pieteikuma anketu var saņemt elektroniski sūtot pieprasījumu uz kasarenoka@gmail.com
Draudzē notiek kristības, iesvētības, laulības.
Mācītāju ir iespējams satikt svētdienās baznīcā pēc dievkalpojuma, vai arī sazinoties pa telefonu.


Berģu draudzē 2017. gadā notikuši 55 dievkalpojumi, kopējais apmeklētāju skaits - 1330, savukārt svētku dievkalpojumus apmeklē līdz 132 apmeklētājiem vienlaicīgi. Svēto vakarēdienu saņēmuši 579 cilvēki. Reģistrēti 198 pilntiesīgi draudzes locekļi, salaulāti 11 pāri, kristīti 6 bērni, kristīti 9 pieaugušie un iesvētīti 17 pieaugušie.

Berģu draudzes noteiktais draudzes nodoklis ir 18 EUR strādājošajiem/9.00 EUR nestrādājošajiem gadā. Draudzes nodokli ir iespējams samaksāt draudzes kasierei svētdienās baznīcā, pretim saņemot apliecinošu dokumentu vai arī, ieskaitot draudzes norēķinu kontā.

2017. gadā draudzes darba vajadzībām saziedots 6066.26 EUR (draudzes locekļu gada maksājumi, ceremoniju ziedojumi, ziedojumi, ziedojumi kolektēs), izlietots 6416.12 EUR (ziedojums GASN (garīdznieku atalgojuma sistēmas nodrošinājums), ziedojumi citām organizācijām, ziedojums LELB kopīgām vajadzībām 10% apmērā no kopējiem ienākumiem, reliģiskās darbības nodrošināšanai, sabiedriskā labuma darbam, administratīvie izdevumi).

Kopā 2017. gadā draudzes mērķprogrammai saziedots 3607.20 EUR, izlietots 1568.84 EUR (zemes nomas maksājums, administratīvie izdevumi). 2017. gadā mērķprogrammai ziedojuši: Georg Michel Morch, Aldis un Margarita Puķīši, Kurts Kasarenoks, Līga Langina, Einārs Līdaks, Anda Kasarenoka, Dzintars Markus, Ieva Utāne, Inese Neļķe.

LAI SVĒTĪTAS IR DĀVANAS UN DĀVANU DEVĒJI!


Berģu draudzē 2016. gadā notikuši 55 dievkalpojumi, kopējais apmeklētāju skaits - 1330, savukārt svētku dievkalpojumus apmeklē līdz 110 apmeklētājiem vienlaicīgi. Svēto vakarēdienu saņēmuši 579 cilvēki. Reģistrēti 192 pilntiesīgi draudzes locekļi, salaulāti 13 pāri, kristīti 14 bērni, kristīti 17 pieaugušie un iesvētīti 43 pieaugušie.

Berģu draudzes noteiktais draudzes nodoklis ir 18 EUR strādājošajiem/9.00 EUR nestrādājošajiem gadā. Draudzes nodokli ir iespējams samaksāt draudzes kasierei svētdienās baznīcā, pretim saņemot apliecinošu dokumentu vai arī, ieskaitot draudzes norēķinu kontā.

2016. gadā draudzes darba vajadzībām saziedots 6823.87 EUR (draudzes locekļu gada maksājumi, ceremoniju ziedojumi, ziedojumi, ziedojumi kolektēs), izlietots 5821.72 EUR (ziedojums GASN (garīdznieku atalgojuma sistēmas nodrošinājums), ziedojumi citām organizācijām, ziedojums LELB kopīgām vajadzībām 10% apmērā no kopējiem ienākumiem, reliģiskās darbības nodrošināšanai, sabiedriskā labuma darbam, administratīvie izdevumi).

Kopā 2016. gadā draudzes mērķprogrammai saziedots 1990.64 EUR, izlietots 1613.01 EUR (zemes nomas maksājums, administratīvie izdevumi). 2015. gadā mērķprogrammai ziedojuši: Aldis un Margarita Puķīši, Milna SIA, Kurts Kasarenoks, Līga Langina, Einārs Līdaks, Anda Kasarenoka, Dace Mangele, Dzintars Markus, Ieva Utāne, Inese Neļķe, anonīmie ziedotāji.


LAI SVĒTĪTAS IR DĀVANAS UN DĀVANU DEVĒJI!